اطلاعيه 1 : راهنمای دريافت شناسنامه فعاليت در حوزه فروش تجهيزات پزشكي

اطلاعيه 2 : دستورالعمل جدید ثبت الکترونیکی توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی سراسر کشور

اطلاعیه 3 : دریافت چک لیست بازدید از انبارهای تجهیزات پزشکی

اطلاعیه 4 : راهنمای ثبت نامه های نمایندگی توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی

اطلاعیه 5 : راهنمای ثبت نام مسئولین فنی اصناف و توزیع کنندگان تجهیزات سطح یک

اطلاعیه 6 : راهنمای تصویری ثبت نام الکترونیکی اصناف، توزیع کنندگان و مسئولین فنی ملزومات پزشکی

اطلاعیه 7 : ممنوعیت خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از خارج از شبکه توزیع رسمی از ابتدای سال 95

اطلاعیه 8 : امکان درج یادداشت الکترونیکی(تیکت) در سامانه imed و دریافت پاسخ به صورت الکترونیکی

اطلاعیه 9 : پاسخ به سوالات احتمالی در خصوص ثبت نام الکترونیکی، ثبت نمایندگی، تغییر سطح و تغییر مسئول فنی

اطلاعیه 10 : فاز اول الصاق برچسب اصالت تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدای سال 97

اطلاعیه 11 : نتایج آزمون اصناف مورخ 98/5/26