جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧

 خانه       دانشگاه       سازمان      

 

 

توسط مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد:
بازدید از مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر
مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر بازدید کردند.
 ٠٩:٠٦ - پنج شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

 ....


 • بازدید از مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر
  مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر بازدید کردند.

 • بازدید از بیمارستان علیمرادیان نهاوند
  تیم بازرسی دانشگاه از بیمارستان علیمرادیان نهاوند بازدید کردند.

 • قدردانی از مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه
  رئیس دانشگاه در روز مهندس از مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه قدردانی کرد.

 • مهندس فاطمه قادری به عنوان مهندس نمونه دانشگاه علوم پزشکی
  مهندس فاطمه قادری به عنوان مهندس نمونه در حوزه ملزومات پزشکی دانشگاه معرفی شد.

 

 


همراهان ما در این لحظه : 3 نفر

    همراهان ما در این صفحه : 37435 نفر