صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > خوراکی و آشامیدنی > ضوابط و دستور العمل‌ها > ضوابط، بخش نامه و دستورالعمل ها > دستورالعمل اجرايي صدور وتمديدپروانه بهداشتي كار گاهي وفراورده هاي غذاي > گواهی بهداشت مواد غذایی و بهداشتی جهت صادرات کالا 

         

گواهی بهداشت مواد غذایی و بهداشتی جهت صادرات کالا

فرم گواهي بهداشت صادرات مواد غذايي، آرایشی و بهداشتی و فلوچارت فرآیند صدور گواهی بهداشت صادرات در صفحه زير در دسترس است. شما مي توانيد با ذخيره فايل مورد نظر كليه اطلاعات مورد نياز در فرم را با املاء صحيح به زبان انگليسي تكميل و در انتها از فرم تكميل شده نسخه چاپي تهيه كنيد.

   دانلود : گواهی_بهداشت_صادرات.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فلوچارت فرآیند صدور گواهی بهداشت صادرات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی           حجم فایل 42 KB