صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > تعرفه صدور، اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی 

         

تعرفه صدور، اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی

به اطلاع می رساند تعرفه صدور، اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی در فایل زیر در دسترس می باشد.

   دانلود : ليست تعرفه صدور و تمديد پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي           حجم فایل 62 KB