صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > خوراکی و آشامیدنی > ضوابط و دستور العمل‌ها > ضوابط، بخش نامه و دستورالعمل ها > دستورالعمل اجرايي صدور وتمديدپروانه بهداشتي كار گاهي وفراورده هاي غذاي > دستورالعمل مجوز استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي 

         

دستورالعمل مجوز استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي

به اطلاع مي رساند فايل دستورالعمل اجرايي صدور مجوز استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي در صفحه كنوني در دسترس مي باشد.

   دانلود : sodor_zarfiat_khali.pdf           حجم فایل 279 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي صدور مجوز استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي           حجم فایل 1505 KB