خانه       دانشگاه       سازمان      

 

يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
درباره ما

    واحد تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان، كار خود را حدودا از سال 75 با مسئوليت آقاي ابوالمعالي، به عنوان واحدي تحت نظر معاونت دارو و درمان دانشگاه آغاز كرد. اين واحد در آن زمان و پس از آن در زمان مسئوليت آقاي لقمانيان، در قالب كارگاه، تعميرات تجهيزات پزشكي كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را برعهده داشت و تعميرات به صورت متمركز انجام مي شد و مراكز با اختيارات كمتري در اين حوزه روبرو بودند. پس از چند سال اين واحد در زمان رياست آقاي آذري پسند به اداره ارتقاء يافت.

    با انتصاب دكتر مسائلي به سمت مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع و تهيه و تصويب آيين نامه تجهيزات پزشكي، وضعيت ادارات تجهيزات پزشكي كل كشور متحول شد؛ اكثر واحدهاي تعميراتي به اداره اي متولي كليه امور تجهيزات پزشكي تغيير ماهيت داد. دكتر نوريان در اين زمان به عنوان رئيس اداره تجهيزات پزشكي، گام بلندي در بناي يك اداره كارشناسي به معناي واقعي و تعيين تكليف كليه امور قبلي برداشتند. پس از حضور كوتاه ولي درخشان ايشان، مسئوليت اداره به دكتر سهرابي سپرده شد. با حضور ايشان كارها تقريبا به همان منوال پي گرفته شد.

    پس از توديع دكتر احمدي معاون درمان و معارفه دكتر جلالوند، آقاي جمالي به عنوان رئيس اداره تجهيزات پزشكي معرفي شدند. در زمان ايشان مي توان به تغيير اداره به گروه تجهيزات پزشكي، ايجاد واحدهاي مختلف كارشناسي، برگزاري هفدهمين همايش سراسري تجهيزات پزشكي و برگزاري همايش حمايت از تجهيزات پزشكي توليد داخل غرب كشور اشاره كرد. پس از ايشان، دكتر موسوي براي مدتي عهده دار اين سمت شدند.

   با اجراي طرح تحول نظام سلامت و ايجاد تغييرات عظيمي در سيستم درماني كشور، اين گروه در تاريخ 15/2/93 طبق دستور وزير، از حوزه معاونت درمان به حوزه معاونت غذا و داروي دانشگاه انتقال يافت و از گروه به مدیریت تبدیل شد تا هماهنگي با ساير ادارات اين معاونت با سهولت بيشتري صورت پذيرد. همزمان با اين جابجايي، دكتر ريحاني به سمت رياست مدیریت تجهيزات پزشكي منصوب شدند.

در اواخر سال 95 با شدت گرفتن احساس نیاز به نیروی مهندسی پزشکی در معاونت درمان جهت ساماندهی امور مربوط به تجهیزات پزشکی سرمایه ای و هماهنگی با معاونت درمان وزارت متبوع و پس از تصویب و ابلاغ چارت مدیریت تجهیزات پزشکی در هر دو معاونت، اقدام به تفکیک کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه و انتقال تنی چند از کارشناسان به معاونت درمان جهت راه اندازی مدیریت تجهیزات پزشکی در این معاونت گردید تا دانشگاه علوم پزشکی همدان نظاره گر فصل جدیدی از همت تلاشگران حوزه تجهیزات پزشکی باشد.

: 3176