خانه       دانشگاه       سازمان      

 

صفحه اصلی >  مديريت تجهیزات پزشكي  > ضوابط و دستورالعمل ها 
يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧
ضوابط و دستورالعمل ها

ضابطه/ دستورالعمل
دانلود 
 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی  

ضوابط، الزامات و نكات عمومي پيش فاكتور و فاكتور تجهيزات پزشكي

 

ضوابط مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي در مراکز درمانی

 

ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

 

ضوابط نحوه توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي

 

ضوابط آزمون هاي كنترل كيفي تجهيزات پزشكي

 

الزامات اساسي ( اصول ايمني و عملكرد ) وسايل پزشكي

 

دستورالعمل تأمین برق ایمن در مؤسسات پزشكي

 

ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخواني وسايل پزشكي

 

دستور العمل اجرائي دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA   

(PSA مخفف Pressure Swing Adsorption به معني توليد اكسيژن در محل مصرف مي باشد.)            

 

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

 

دستور العمل اجرايي كنترل عفونت در دندانپزشكي

 

الزامات فني دستگاه یونیت ، چراغ و صندلی دندانپزشکی

 

 

دستور العمل مبارزه و پيشگيري از قاچاق تجهيزات پزشكي

 
ضوابط فعاليت شركت هاي ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
الزام شركت ها به معرفي نماينده توزيع در استان ها و شهرستان ها
نحوه قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي
ضوابط خرید تجهیزات پزشکی
استانداردهای تجهیزات پزشکی
الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار (راهنمای حفاظت فردی در محیط کار)
 
دستورالعمل نگهداری و انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی
 سنجه های اعتباربخشی مدیریت تجهیزات پزشکی
 سنجه های اعتباربخشی مدیریت دارویی
ضابطه تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی
دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی
استاندارد فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان
دستورالعمل الزامات و مشخصات فنی صافی همودیالیز
دستورالعمل اخذ مجوز انجام ارزیابی بالینی

: 8663