خانه       دانشگاه       سازمان      

 

صفحه اصلی >  مديريت تجهیزات پزشكي  > ضوابط و دستورالعمل ها 
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
ضوابط و دستورالعمل ها

ضابطه/ دستورالعمل
دانلود 
 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی

ضوابط، الزامات و نكات عمومي پيش فاكتور و فاكتور تجهيزات پزشكي

 

ضوابط مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي در مراکز درمانی

 

ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

 

ضوابط نحوه توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي

 

ضوابط آزمون هاي كنترل كيفي تجهيزات پزشكي

 

الزامات اساسي ( اصول ايمني و عملكرد ) وسايل پزشكي

 

دستورالعمل تأمین برق ایمن در مؤسسات پزشكي

 

ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخواني وسايل پزشكي

 

دستور العمل اجرائي دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA   

(PSA مخفف Pressure Swing Adsorption به معني توليد اكسيژن در محل مصرف مي باشد.)            

 

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

 

دستور العمل اجرايي كنترل عفونت در دندانپزشكي

 

الزامات فني دستگاه یونیت ، چراغ و صندلی دندانپزشکی

 

 

دستور العمل مبارزه و پيشگيري از قاچاق تجهيزات پزشكي

 
ضوابط فعاليت شركت هاي ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
الزام شركت ها به معرفي نماينده توزيع در استان ها و شهرستان ها
نحوه قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي
ضوابط خرید تجهیزات پزشکی
استانداردهای تجهیزات پزشکی
الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار (راهنمای حفاظت فردی در محیط کار)
 
دستورالعمل نگهداری و انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل توزيع، عرضه و مصرف ملزومات پزشکی (تجهیزات پزشکی مصرفی) فهرست پايه در مراکز درمانی و موسسات پزشکی دولتی سراسر کشور (پیش نویس)
دستورالعمل اخذ مجوز انجام ارزیابی بالینی
دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی
 سنجه های اعتباربخشی مدیریت تجهیزات پزشکی
 سنجه های اعتباربخشی مدیریت دارویی
ضابطه تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی
دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی
استاندارد فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان
دستورالعمل الزامات و مشخصات فنی صافی همودیالیز
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

: 13052