خانه       دانشگاه       سازمان      

 

صفحه اصلي >  مديريت تجهیزات پزشكي  > درباره ما > اداره نظارت و ارزشیابی 
جمعه ١١ فروردين ١٣٩٦
اداره نظارت و ارزشیابی

  

  شرح وظايف :

  • اعتباربخشی مراكز درماني
  • رسيدگي به شكايات مرتبط با تجهيزات پزشكي
  • بازرسی های مربوط به صنف تجهيزات پزشكي 
  • بازديد، نظارت و ارزيابي بيمارستان ها ، مطب ها و سایر مراکز درمانی مرتبط
  • رسیدگی به اسناد تجهیزات پزشکی مصرفی

 

    مسئول واحد :

  • خانم مهندس سیده مرضیه اعتماد شیخ الاسلامی


: 1453