صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > خوراکی و آشامیدنی > ضوابط و دستور العمل‌ها > ضوابط، بخش نامه و دستورالعمل ها > دستورالعمل اجرايي صدور وتمديدپروانه بهداشتي كار گاهي وفراورده هاي غذاي > دستورالعمل اجرایی پروانه بهداشتی کارگاهی فرآورده های غذایی 

         

دستورالعمل اجرایی پروانه بهداشتی کارگاهی فرآورده های غذایی

به استناد ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ماده 4 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی، فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی، سند پنجم توسعه و سند چشم انداز جمهوری اسلامی در 4444 هجری شمسی و حمایت از تولید فرآورده های سنتی با شرایط بهداشتی، کارگاه هایی که فرآورده خود را با نام و علامت تجاری بصورت بسته بندی مشخص عرضه می کنند، مشمول اخذ پروانه بهداشتی کارگاهی(تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی) می باشند. لذا، دستورالعمل یادشده با عنوان "دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی" در این صفحه در دسترس می باشد.

   دانلود : دستورالعمل اجرايي صدور و تمديد پروانه بهداشتي كارگاهي فرآورده هاي غذايي           حجم فایل 784 KB