خانه       دانشگاه       سازمان      

 

صفحه اصلی >  مديريت تجهیزات پزشكي  > تجهیزات پزشکی خانگی > ضوابط حاکم بر تجهیزات پزشکی خانگی 
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
ضوابط حاکم بر تجهیزات پزشکی خانگی

راهنمای خرید تجهیزات پزشکی خانگی

در این بروشور تلاش شده است با بیانی ساده راه های دستیابی به اطلاعات جهت خرید صحیح

تجهیزات پزشکی خانگی ارائه گردد و ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خانگی، از تهیه و توزیع

تجهیزات پزشکی نامرغوب، بی اصالت و قاچاق پیشگیری به عمل آید.

ضابطه تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی

ضابطه حاکم بر تجهیزات پزشکی خانگی توسط اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

تدوین و جهت استفاده و دسترسی سریع تر کاربران خانگی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

علوم پزشکی همدان به بروشور تبدیل شده است.

: 2627