شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
معرفي معاونت

معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي همدان:

 دكتر ايرج خدادادي

سوابق تحصيلي:

دكتراي بيو شيمي

سوابق اجرايي:

♦عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

♦معاون غذا وداروي دانشگاه علوم پزشكي همدان از سال 84 تا 88

♦معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي همدان از سال 92 تا كنون