شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
واحد خدمات

 

مسعود دانشوري: رئيس خدمات

                                 شماره تماس: 38381901 داخلي 198                                               

 

            مسعود دانشوري: رئيس خدمات

       شماره تماس: 38381901 داخلي 198                                               

 

 

 

                                   

        عباس علی حسینخانی: كار پرداز

           شماره تماس: داخلي 197