شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
مسئول دفتر

                                                                  حجت سعادتخواه: مسئول دفتر معاونت غذا و دارو

                                                                  شماره تماس: 38381810 داخلي 102

                                                                  نمابر: 38381910