صفحه اصلی > ادارات > اداره آرايشي و بهداشتي > ظروف و پوشش‌هاي بسته بندي 

         

ظروف و پوشش‌هاي بسته بندي

مسئول واحد ظروف و پوشش‌هاي بسته بندي:

مهندس حميد شيرازيان

شماره تماس:     38381808

داخلي:       125