صفحه اصلی > ادارات > اداره آرايشي و بهداشتي > قاچاق كالا و گمرك 

         

قاچاق كالا و گمرك

مسئول واحد قاچاق كالا و گمرك:

مهندس حميد شيرازيان

شماره تماس:      38381808  

داخلي:    125