صفحه اصلی > مديريت‌ نظارت برموادغذايي > معرفي مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي 

         

دكتر محمد كاظم زاده

سمت: مديريت نظارت برمواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي

مدرك: پزشك

تلفن تماس: 38381902-081

Email: m kazem 2000