مقررات و دستور العملها

به اطلاع مي رساند مقررات و دستورالعمل فرآورده هاي سنتي در فايل زير موجود مي باشد.

   دانلود : بسته_بندی_گیاهان_دارویی_فراوری_نشده.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : مراحل_صدور_پروانه_تهيه_فراورده_طب_سنتي.pdf           حجم فایل 28 KB
   دانلود : پروانه_مسؤول_فنی_در_فعالیت_تولید.pdf           حجم فایل 32 KB
   دانلود : کتب_مرجع_طب_سنتی.pdf           حجم فایل 27 KB
   دانلود : فهرست_فرآورده_های_طب_سنتی.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : سنتی-مقررات_و_دستورالعمل_ها.rar           حجم فایل 95 KB