فرآيند ثبت مكملها

به اطلاع مي رساند: مدارک درخواست مجوز ورود (گشایس ثبت سفارش) واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای، مدارک درخواست مجوز ترخیص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای، مدارک مورد نیاز برای تمدید تصحیح پروانه ساخت، مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت (تولید، تولید قراردادی ، تولیدتحت لیسانس)، مدارک مورد نیاز درخواست صدور پروانه مسؤول فنی، مدارک مورد نیازدرخواست ارزیابی اولیه تولید، تولید قراردادی، تولید تحت لیسانس، مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت فرآورده مکمل تغذیه ای، شیرخشک و غذاهای ویژه وارداتی و مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت فرآورده مکمل تغذیه ای، شیرخشک و غذای ویژه در فايل زير موجود مي باشد.

   دانلود : مکمل_ها-_فرآیند_ثبت_مکمل_ها.rar           حجم فایل 89 KB