خانه       دانشگاه       سازمان      

 

صفحه اصلی >  مديريت تجهیزات پزشكي  > درباره ما > مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز 
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز

شهرستان

مرکز

مسئول فنی ملزومات پزشکی

همدان

قلب فرشچیان

دکتر فروزان فاطمی

بعثت

دکتر سحر مسعود

شهید بهشتی

دکتر جمشید چشمه نور

فاطمیه

دکتر آزاده طاعتی وصال

سینا فرشچیان

دکتر جواد جوزی

بهار

آیت اله بهاری

مهندس شیما منصوب ریحانیان

اسدآّباد

قائم (عج)

مهندس زهرا حضرتی

رزن

ولیعصر(عج)

دکتر سمانه محمدی

کبودرآهنگ

امام رضا(ع)

دکتر مرضیه گنجی زاده زارج

فامنین

امام حسن(ع)

مهندس زهرا جعفری همدانی

نهاوند

آیت اله علیمرادیان

دکتر منصوره قیاسی

شهید حیدری

دکتر مریم عزیزی

ملایر

مهر

دکتر کریم میرزایی

امام حسین(ع)

دکتر زهرا حسینی

تویسرکان

ولیعصر(عج)

مهندس علی قنبری

مراکز غیردانشگاهی

دکتر غرضی

دکتر اسحق حسین خانی

آتیه

دکتر مرضیه شکری

بوعلی

 

: 2346