صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > خوراکی و آشامیدنی > ضوابط و دستور العمل‌ها > ضوابط، بخش نامه و دستورالعمل ها 

         

به اطلاع می رساند آخرین ضوابط و دستورالعمل های صادره از طرف معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در صفحه زیر در دسترس می باشد. 

   دانلود : PRPS.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود : دستور_العمل_برچسب_گذاري.zip           حجم فایل 1172 KB
   دانلود : فهرست سموم آفات نباتي غيرمجاز و حد باقي مانده سموم           حجم فایل 2600 KB
   دانلود : آيين نامه اعطاي نشان ايمني سلامت           حجم فایل 920 KB
   دانلود : حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذای و مکمل های غذایی           حجم فایل 4175 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي شيريني و شكلات           حجم فایل 43 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي روغن           حجم فایل 208 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي نوشيدني           حجم فایل 43 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي گوشتي           حجم فایل 107 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي كشاورزي           حجم فایل 256 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي لبني           حجم فایل 221 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي آردي           حجم فایل 256 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي بسته بندي           حجم فایل 256 KB
   دانلود : يكسان سازي عناوين پروانه ساخت در فراورده هاي بسته بندي           حجم فایل 200 KB
   دانلود : فهرست مواد طعم دهنده و تشديد كننده طعم مجاز در صنايع غذايي           حجم فایل 61 KB
   دانلود : دستورالعمل اعطاء نشان ايمني و سلامت           حجم فایل 87 KB
   دانلود : ضوابط برچسب گذاري مواد غذايي مجاز به درج عبارت "با ترانس كم" و"بدون ترانس"           حجم فایل 1312 KB
   دانلود : ليست افزودني هاي مجاز غذايي بر اساس نام افزودني           حجم فایل 1312 KB
   دانلود : ليست افزودني هاي مجاز و غير مجاز بر اساس نام محصولات غذايي           حجم فایل 210 KB
   دانلود : استفاده از ظرفيت مازاد كارخانجات غذايي           حجم فایل 280 KB
   دانلود : کف زدا های مجاز در صنایع غذایی           حجم فایل 47 KB
   دانلود : نگهدارنده های مجاز           حجم فایل 172 KB
   دانلود : لیست طعم دهنده های مجاز غذایی           حجم فایل 47 KB
   دانلود : چارت مصوب مسئولین فنی           حجم فایل 90 KB
   دانلود : دستور العمل واردات           حجم فایل 1029 KB
   دانلود : ظروف يكبار مصرف           حجم فایل 1401 KB