قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت به اطلاعیه مندرج در سایت جهت جذب نیرو توجه فرمایید.
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
راهنمای صفحه
صفحه اصلی > مديريت نظارت بر دارو  > كميته تجويز منطقي دارو 
كميته تجويز منطقي دارو

اين كميته شامل سه زير واحد است:

مركز اطلاع رساني دارو ها و سموم (DPIC)

كميته تجويز و مصرف منطقي دارو(RUD)

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي(ADR)