صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر دارو  >  تهیه وتامین داروها و واکسن ها و شیر خشک های متابولیک  

                                    متقاضیان محترم                                              

می توانند با مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو جهت پیگیری امور مربوطه اقدام فرمایند