قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت به اطلاعیه مندرج در سایت جهت جذب نیرو توجه فرمایید.
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
راهنمای صفحه
صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر دارو  > راهنماي ارباب رجوع حوزه نظارت بر دارو > ثبت تقاضاي تاسيس دارو خانه 
ثبت تقاضاي تاسيس دارو خانه

 

ثبت تقاضاي تاسيس داروخانه

مديريت نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

شرايط ثبت نام متقاضي تاسيس داروخانه

1- داشتن حداقل امتياز محل با تائيد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

تبصره: در صورت تقاضاي تاسيس مشترك داروخانه، هر دو متقاضي بايد داراي حدنصاب امتياز محل باشند.

2- دارا نبودن مجوز يا پروانه تاسيس يكي از مراكز يا موسسات پزشكي

تبصره: متقاضيان داروسازي كه در مناطق و اقدام به تاسيس داروخانه نموده اند، مي توانند بدون ابطال داروخانه خود متقاضي تاسيس داروخانه در محل ديگر ( در صورت كسب حدنصاب امتياز آن) باشند و يا حائز شرايط بودن جهت تاسيس داروخانه در محل ديگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلي و تاسيس داروخانه در محل ديگر بطور همزمان در كميسيون قانوني مطرح مي گردد.

3- هر فرد مي تواند در 3 منطقه مختلف (شهر يا روستاي تابعه دانشگاه) متقاضي تاسيس داروخانه باشد.

4- در صورت وجود چند متقاضي واجدالشرايط جهت تاسيس داروخانه در يك منطقه اولويت تاسيس با فردي است كه در زمان استعلام دانشگاه امتياز بيشتري كسب  نموده است.

تبصره: در امتياز يكسان متقاضيان در جدول، تشخيص اولويت فرد با  نظر كميسيون قانوني دانشگاه خواهد بود.

5- جدول اولويت بندي كليه متقاضيان تاسيس داروخانه (روزانه و شبانه روزي) در محل يكي شود

تبصره1: جهت يكسان سازي عمليات اولويت بندي و شفاف نمودن وضعيت نوبت متقاضي درخواست هاي وارده كليه متقاضيان تا پايان هر سال شمسي توسط دانشگاه بررسي شده و ابتداي تيرماه سال بعد نتايج اولويت بندي اعلام مي گردد. بديهي است در صورت اعلام نياز دانشگاه در موارد استثناء در طي سال موضوع قابل بررسي خواهد بود

تبصره 2: فقط متقاضياني كه تا 90 روز قبل از تاريخ استعلام دانشگاه درخواست رسمي تاسيس داروخانه داشته اند در اولويت بندي شركت مي كنند. (منظور استعلام، تاريخ اعلام نياز دانشگاه به تاسيس داروخانه در محل مورد نظر است).

بديهي است در صورت نبود متقاضي واجدالشرايط با ثبت درخواست اولين متقاضي مراتب در اولين كميسيون دانشگاه بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد. 

   دانلود : ثبت درخواست تاسيس داروخانه           حجم فایل 54 KB