قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت به اطلاعیه مندرج در سایت جهت جذب نیرو توجه فرمایید.
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
راهنمای صفحه
صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری  > واحد نظارت بر دارو  > راهنماي ارباب رجوع حوزه نظارت بر دارو > تحويل داروي تحت كنترل به مراكز ترك اعتياد 
تحويل داروي تحت كنترل به مراكز ترك اعتياد

تحویل داروی تحت کنترل به مراکز ترک اعتیاد

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 

مدارک مورد نیاز:

1-     معرفی نامه معاونت درمان دانشگاه جهت دریافت سهمیه دارویی

2-     ثبت آن لاین اطلاعات مرکز و ارسال الکترونیکی به دانشگاه

3-     بهمراه داشتن دفتر ثبت داروهای مخدر

4-     دستور معاونت غذا و دارو جهت بررسی، کارشناسی و تعیین سهمیه توسط کارشناس مسئول واحد مخدر

5-     تعیین قیمت و صدور حواله جهت واریز هزینه دارو به حساب دانشگاه

6-      ارجاع به انبار دارویی

7-     تحویل پوکه داروهای مصرف شده قبل و مطابقت شماره بچ آن با آخرین دریافت دارویی

8-     صدور حواله و قبض انبار

9-     تحویل دارو به مسئول فنی مرکز ترک

 

تحويل فرآورده هاي مخدر به مراكز درمان سوء مصرف مواد

ارسال نلمه معا‌ونت درمان در خصوص ميزان سهميه مركز سوءمصرف مواد

 

                               انجام كارشناسي وصدور حواله براساس ميزان سهميه تاييد شده توسط معاونت درمان

 ارجاع به معا‌ونت درمان براي صدور نامه جديد

                                                 

                                               عدم مطابقت                               مطابقت مشخصات مركز با نامه معاونت درمان

                                           

                                            واريز مبلغ فرآورده هاي مخدر تاييد شده به حساب مربوطه

                                                                              

                                            تاييد حواله وفيش واريزي مركزر توسط امور مالي معا ونت

                                                                             

                                                      مراجعه مسئول فني مركز به انبار دارويي

                                                                          

                                              شمارش و تطبيق پوشه هاي تحويلي با ماره هاي انبار دارويي

                                                                                                 

 در صورت رفع مشكل

                          

در صورت نياز طرح در كميسيون ماده 31

                 

اتخاذ تصميم

               گزارش به مديريت نظارت بر دارو  و مواد مخدر→ عدم مطابقت  مطابقت با ضوابط

                                                                                                      

                                                                                                   صدور حواله انبار

 

                                                                                  تحويل دارو به مسئول فني مركز درمان سوء مصرف مواد