مشاور حقوقی

 

 

نام و نام خانوادگی : مصطفی فرجی فروتن

 

مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق ثبتی ،  فوق لیسانس حقوق عمومی

پست سازمانی : کارشناس امور حقوقی

 

 

شرح وظایف :

1-    انجام کلیه امور حقوقی  قضایی حوزه معاونت

2-    انجام کلیه امور مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی

3-    برگزاری کارگاههای آموزشی برای همکاران

4-    برگزاری کارگاههای آموزشی برای مسئولین فنی

5-    پیگیری امور مربوط به واحد های متخلف و معرفی به مراجع قضایی و شبه قضایی

6-    انجام مشاوره های لازم برای کارشناسان