شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

به اطلاع می رساند گزارش عملکرد مدیریت نظارت بر مواد غذايي ُآشامیدنی ُآرایشی و بهداشتی در فایل زیر قابل دسترسی و مشاهده است.

   دانلود : 96-غذا.xlsx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : سال_92.doc           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Performance91.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : گزارش عملكرد اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي سال ١٣٩٠           حجم فایل 77 KB