شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
منو اصلی
آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي

به اطلاع می رساند گزارش عملكرد آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي  در فايل زير در دسترس می باشد:

   دانلود : عملکردآزمایشگاه-96.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : عملكرد آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي در سال ١٣٩١           حجم فایل 42 KB
   دانلود : گزارش عملكرد آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي در سال ١٣٩٠           حجم فایل 54 KB