صفحه اصلی > میز خدمت > الکترونیکی > واحد صدور پروانه ها > برنامه ساليانه كميسيون فني بررسي پروانه هاي بهداشتي 

         

به اطلاع مي رساند برنامه ساليانه كميته فني بررسي پروانه هاي بهداشتي به شرج جدول موجود در فايل زير در دسترس مي باشد.

   دانلود : barname_komite92.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : barname komite.doc           حجم فایل 63 KB