صفحه اصلی > میز خدمت > الکترونیکی > واحد صدور پروانه ها > مصوبات كميسيون فني بررسي پروانه هاي بهداشتي 

         

به اطلاع مي رساند تمامي مصوبات و ابلاغيه هاي كميته فني بررسي پروانه هاي بهداشتي مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان در صفحه زير در دسترس مي باشد:

   دانلود : معرفي مسئولين فني با رشته غيرمصوب در چارت مسئولين فني           حجم فایل 24 KB
   دانلود : مصوبه كميسيون فني درباره تصدي مسئوليت فني جهت ترشي، شور و مربا           حجم فایل 23 KB