صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > ضوابط و دستور العمل‌ها > ضوابط، بخش نامه و دستورالعمل ها > بخش نامه ها 

         

بخش نامه ها

به اطلاع می رساند تمامی بخش نامه های مرتبط با نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در صفحه زیر در دسترس می باشد.

   دانلود : (PRPS)چک_لیست_برنامه_های_پیش_نیازی_.docx           حجم فایل 81 KB
   دانلود : تراریخته_EVENT.rar           حجم فایل 191 KB
   دانلود : بخشنامه واردات ذرت منجمد شیرین           حجم فایل 103 KB
   دانلود : فايل شماره ٢ مشخصات آرم سازمان غذا و دارو           حجم فایل 216 KB
   دانلود : فايل شماره ١ مشخصات آرم سازمان غذا و دارو           حجم فایل 199 KB
   دانلود : ليست واحدهاي مجاز توليد يا بسته بندي نمك تصفيه شده يددار و مخصوص صنايع غذايي           حجم فایل 188 KB
   دانلود : چارت مصوب مسئولین فنی           حجم فایل 90 KB