صفحه اصلی > میز خدمت > فرم سنجش رضایت مراجعه کننده 

نام دستگاه:معاونت غذا و دارو پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات تاریخ:

شهروند گرامی خواهشمنداست با اعلام میزان میزان رضایت خود ازهریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه،مارا در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید.


جنسیت: مرد زن سن : تحصیلات:* شغل: برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر: حوزه مربوطه : *

ردیف

محورسنجش

پرسش

سطح رضایت

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1

شفافیت فرایتدی

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

2

نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

3

انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی

4

پاسخگوئی ومسئولیت پذیری نحوه رفتار وراهنمائی پاسخگوئی مسئول مربوطه

5

امکانات رفاهی وفضای ارائه خدمت

6

بموقع بودن وشفاف بودن رسیدگی به شکایات،نظرات و پیشنهادهای شما

7

راهنمائی و پاسخگوئی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها

8

تسلط بر فرایند

دقت کارمند در انجام کاربه گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

9


زمان فرایند

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

10

تعهدو پایبندی به زمان ارائه خدمت درفرم"رسیدخدمت"

11

میزان مراجعه به قسمت ها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت

12


نظام مند بودن فرایندنظم،ترتیب وسهولت دسترسی به افرادوامکانات برای دریافت خدمت

13

دریافت یکباره مدارک واطلاعات بصورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه

14

ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه،کارت ملی،ارائه چندباره اطلاعات)به واحدهای مختلف

15

احساس نیاز به سفارش وتوصیه برای دریافت خدمت

16

کلیت فرایند

احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات واصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمائید.
ا