صفحه اصلی > اطلاعیه مهم 

         

به اطلاع میرساند تا اطلاع ثانوی جهت ارتباط با واحد صدور پروانه ها صرفا از شماره های ذیل استفاده فرمایید :

در حال حاضر امکان ارتباط با شماره  38381806  برای ارتباط با واحد صدور پروانه ممکن نمی باشد :

خانم مهندس قادری    4 -38381801 داخلی 127                                  خانم مهندس شمشیری4 - 38381801   داخلی 141

ضمنا برای پیگیری از مراحل صدور پروانه صرفا با کارشناس میز خدمت خانم مهندس غفوری با شماره های4 -38381801 داخلی 125 تماس حاصل فرمایید.

**********************************************************************************************************************

<جذب نیرو >

به اطلاع می رساند مدیریت غذا در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی (فارغ التحصیلان وزرات بهداشت) در قالب نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی )جهت شهرستان های تابعه جذب نیرو نماید.متقاضیان می توانند در ساعات اداری به دفتر مدیریت غذا واقع در خیابان شهید فهمیده نبش میدان قائم مراجعه فرمایند.

بدیهی است اولویت با افرادی است که زودتر مراجعه نمایند،با توجه به ممنوعیت بکارگیری نیروی طرحی در سایر رشته ها در این خصوص سوال نفرمایید.

/خرداد ماه 1398/

**********************************************************************************************************************


شماره تماس جهت پیگیری شکایات مردم از واحد نظارت بر مواد غذایی شهرستان نهاوند

شماره تلفن :    33220795