زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

https://besat.umsha.ac.ir/   بیمارستان بعثت

 

https://beheshti.umsha.ac.ir/   بیمارستان بهشتی

 

https://hcvc.umsha.ac.ir/    بیمارستان قلب فرشچیان

 

https://fsh.umsha.ac.ir/ بیمارستان فرشچیان سینا

 

https://fth.umsha.ac.ir/    بیمارستان فاطمیه

 

https://mehr-hosp.umsha.ac.ir/   بیمارستان مهر ملایر

 

https://imamhossein-hosp.umsha.ac.ir/ بیمارستان امام حسین ملایر

 

https://valiasr.umsha.ac.ir/    بیمارستان ولیعصر تویسرکان

 

https://soleimany-hosp.umsha.ac.ir/    بیمارستان سردار سلیمانی تویسرکان

 

https://bek.umsha.ac.ir/  بیمارستان امام رضا کبودراهنگ

 

https://alimoradian-hosp.umsha.ac.ir/   بیمارستان علیمرادیان نهاوند

 

https://ghn.umsha.ac.ir/    بیمارستان قدوسی نهاوند

 

https://bvr.umsha.ac.ir/   بیمارستان ولیعصر رزن

 

https://beh.umsha.ac.ir/  بیمارستان امام حسن فامنین

 

https://bahari.umsha.ac.ir/     بیمارستان ایت اله بهاری

 

https://poorsina.umsha.ac.ir/ بیمارستان دندانپزشکی پورسینا بهار

 

 
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 79
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 191919
تعداد کاربران بر خط 1