صفحه اصلی > محصولات غیر مجاز 

         

به اطلاع همو طنان عزیز می رساند لیست محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سطح عرضه معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو را می توانید در این صفحه مشاهده نمایید. برای دسترسی به این لیست بر روی فایلهای موجودکلیک نمایید.

   دانلود : غیر_مجاز_4.zip           حجم فایل 709 KB
   دانلود : غیر_مجاز.jpg.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : غیر_مجاز.pdf           حجم فایل 249 KB
   دانلود : غیر_مجاز.docx           حجم فایل 1760 KB
   دانلود : تاتو.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : مهرماه_2.pdf           حجم فایل 245 KB
   دانلود : مهرماه.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود : محصولات_غیر_مجاز_.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود : محصولات_غیر_مجاز_تیرماه_.pdf           حجم فایل 244 KB
   دانلود : محصولات_غیر_مجاز_خرداد_ماه.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : فرآورده_هاي_آرايشي_و_بهداشتي_غير_مجاز.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرآورده_های_غذایی_غیر_مجاز_فروردین_97.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : فرآورده_های_آرایشی_غیر_مجاز_اسفند_96.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : محصولات_غذایی_غیر_مجاز_دی96.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : فرآورده__های_غذایی_غیر_مجاز-_دی_ماه_96.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرآرده_های_آرایشی_غیر_مجاز_آبان_96.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرآرده_های_آرایشی_غیر_مجاز_-_شهریور_96.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرآرده_های_غذایی_غیر_مجاز_-_شهریور_96.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : محصولات_آرایشی_غیر_مجاز_مردادماه.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرآورده_های_غذایی_غیر_مجاز_مرداد_ماه.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : محصولات_غذایی_غیر_مجاز__تیرماه96.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : محصولات_آرایشی_غیر_مجاز1.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : محصولات_غذایی_غیر_مجاز2.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : محصولات_غذایی_غیر_مجاز1.docx           حجم فایل 17 KB