خانه       دانشگاه       سازمان      

 

جمعه ١١ فروردين ١٣٩٦
ریاست

   شرح وظايف :

 • برنامه ريزي، سازماندهي و راهبـري فعاليت ها
 • نظارت بر انجام وظايف روزمره واحدهاي كارشناسي
 • هماهنگي فعاليت هاي درون گروهي
 • ارتباط و هماهنگي با واحدهاي برون سازماني و مديريت هاي دانشگاه

  

   مسئول گروه :

 • آقاي دكتر محسن ريحاني


   مشخصات فردي :

 • نام و نام خانوادگی : محسن ريحاني
 • نشاني محل کار: همدان میدان قائم ساختمان معاونت غذا و دارو طبقه دوم گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • تلفن محل کار : 38381773-081


  سوابق تحصيلي :

 • پزشك عمومي

 


  سوابق اجرايي :

 • سابقه فعاليت در دانشگاه علوم پزشكي همدان به مدت 26 سال
 • قائم مقام رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار به مدت 2 سال
 • سرپرست داروخانه هاي دانشگاه به مدت 2 سال
 • رئيس اداره نظارت بر درمان دانشگاه به مدت يكسال
 • مديريت درمان دانشگاه به مدت 10سال


 

: 2429