صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > خوراکی و آشامیدنی > ضوابط و دستور العمل‌ها 

         

به اطلاع مي رساند  تمامي فايل‌هاي حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي مواد غذايي و بهداشتي،

بخش نامه ها و دستورالعمل اجرايي صدور و تمديد پروانه بهداشتي كارگاهي و فرآورده‌هاي غذايي در منو اصلي آيكون ضوابط موجود مي باشد.