صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي(1) > فرآورده‌هاي كنسروي 

         

فرآورده‌هاي كنسروي

مسئول واحد فرآورده‌هاي كنسروي:

مهندس نقي اوقان

شماره تماس: 38381909

داخلي:     138