صفحه اصلی > ادارات > اداره غذايي (2) > آرد و نان 

         

آرد و نان

مسئول واحد آرد و نان:

مهندس حجت اله كمكي

شماره تماس:     38381807

داخلي:         132