تماس با ما

آدرس مديريت نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكملها

 

همدان، انتهاي بلوار شهيد فهميده، ميدان قائم، ساختمان معاونت غذا و دارو، طبقه اول

 

شماره هاي تلفن مديريت و كارشناسان

دفتر  مديريت نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكملها:مستقيم: 38381776-081    داخلي:130             نمابر: 38381903-081

 

اتاق كارشناسان: مستقيم: 38381806-081      داخلي: 128

آدرس الكترونيكي: fdo@umsha.ac.ir