فرم ها- مكمل

به اطلاع مي رساند: PIAF، پرسشنامه اخذ شماره ثبت و اختصاص IRC مخصوص تولید داخل، پرسشنامه ثبت و اختصاص IRC مخصوص واردات، پرسشنامه ساخت، پرونده جامع فرآورده وارداتی، جدول گواهی ثبت، فایل اکسل ارزیابی اولیه و فرم تعهد مسئول فنی در فايل زير موجود است.

 

   دانلود : مکمل_ها-_فرم_ها.rar           حجم فایل 76 KB