صفحه اصلی > میز خدمت > حضوری / الکترونیکی > نظارت بر مواد غذایی > فلوچارت های مربوط به صدور/اصلاح/تمدید مجوز های بهداشتی 

به اطلاع می رساند فلوچارت فرآیند صدور/اصلاح و تمدید شناسه نظارت بهداشتی کارگاهی یا مشاغل خانگی در صفحه زیر موجود است.

   دانلود : flowchart sodoor tamdid shenase.doc           حجم فایل 48 KB