قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت به اطلاعیه مندرج در سایت جهت جذب نیرو توجه فرمایید.
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
راهنمای صفحه
صفحه اصلی > مديريت نظارت بر دارو  > كميته تجويز منطقي دارو > مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي(ADR) 
مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي(ADR)

مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد. این مرکز از سال 1377 به عنوان عضو کامل سازمان جهانی بهداشت در برنامه بین المللی پایش فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و سایر کشورهای عضو به تبادل اطلاعات در زمینه عوارض دارویی می پردازد. هدف از بررسی عوارض دارویی دریافت شده، کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی و پیشگیری از وقوع آنها می باشد. در بهمن ماه سال 1385 ، دستورالعمل ثبت عوارض وخطاهای دارویی از سوی معاونت محترم غذا ودارو با تائید وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز  بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی سراسر کشور ابلاغ گردید و کلیه مراکز ذیربط ملزم به گزارش عوارض  و خطاهای دارویی مشاهده شده به این مرکز گردیدند. هم چنین در سال 1384 بنابر رای کمیسیون قانونی ساخت و ورود داروها، شرکت های داروسازی موظف به ارسال گزارشهای مربوط به ایمنی فرآورده های خود به مرکز ADR شده اند که این مطلب مجددا در ماده 10 دستورالعمل فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته است.

 

اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

  • 1. شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.
  • 2. تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.
  • 3. شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ ميدهند.
  • 4. تخمين جنبه هاي كمي زيان هاي ناشي از مصرف داروها.
  • 5. تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي.
  • 6. پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری
   دانلود : راهنماي گزارش عوارض و خطاهاي دارويي           حجم فایل 64 KB
   دانلود : دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهاي دارويي           حجم فایل 47 KB